Nagradni natječaj “VRIJEME DARIVANJA” | Pravila

Nagradni natječaj “VRIJEME DARIVANJA” | Pravila

Pravila nagradnog natječaja “VRIJEME DARIVANJA”

u trajanju od 1.12.-6.12.2020.


1. Priređivač nagradnog natječaja

Priređivač nagradnog natječaja naziva “VRIJEME DARIVANJA” (u nastavku: nagradni natječaj) je Azur Tours d.o.o., Trg bana Jelačića 4, 10000 Zagreb, OIB: 66836187861 (u nastavku: Organizator).

2. Svrha nagradnog natječaja

Nagradni natječaj se organizira u cilju promocije putovanja putničke agencije Azur Tours te ostalih usluga agencije, kao i Facebook stranice https://www.facebook.com/azurtours.hr

3. Sudionici

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com), osim radnika Organizatora i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). Pravne osobe ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju. Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u Pravilima od strane Organizatora. Kupnja bilo koje usluge nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

4. Pravila nagradnog natječaja

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila, objavljena na Azur Tours-ovoj Facebook stranici (https://www.facebook.com/azurtours.hr ). Također, sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju Politiku privatnosti putničke agencije Azur Tours d.o.o. U primjeru spora ili nejasnosti ova Pravila vrijede kao primarna u odnosu na sve druge objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku.

5. Način sudjelovanja i tijek nagradnog natječaja

Tijekom trajanja natječaja na Azur Tours-ovoj Facebook stranici postavit će se vizual sa uputama za sudjelovanje. Sudionici u nagradnom natječaju sudjeluju tako da objave fotografiju sa svog zadnjeg putovanja.

6. Trajanje nagradnog natječaja

Nagradni natječaj traje od 1. prosinca 2020. do 6. prosinca 2020. Nakon objave pobjednika potrebno je da pobjednik ostavi osnovne osobne podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, e-mail adresu i broj mobitela putem poruke na Azur Tours-ovoj Facebook stranici s istog profila korisnika s kojim je sudjelovao u nagradnom natječaju.

7. Nagradni fond

Nagradni fond sastavljen je od: 3x kvadratna CEWE fotoknjiga

8. Odabir dobitnika

U nagradnom natječaju sudjeluju osobe koje su objavile fotografije unutar trajanja nagradnog natječaja. Nagrade se dodjeljuju sudioniku čija se fotografija najviše svidi Organizatoru. Ako je u natječaju izabran dobitnik koji ne ispunjava uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju, odnosno preuzimanje nagrade te pravovremeno ne pošalje izvođaču podatke potrebne za preuzimanje nagrade ili ako izvođač utvrdi nepravilnosti u postupku sudjelovanja, nagrada neće biti dodijeljena. Istovremeno Organizator nagradne igre dobiva pravo raspolaganja nagradom u bilo koju drugu svrhu. Svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu. Nagrade nije moguće zamijeniti niti su one isplative u gotovini. Nagrade nije moguće prenijeti na treću osobu. Nagradu je potrebno iskoristiti do 28. veljače 2021. godine.

9. Obavještavanje dobitnika

Po završetku nagradnog natječaja, dobitnik nagrade bit će obaviješten putem objave na Azur Tours-ovoj Facebook stranici u kojoj će biti navedeno ime i prezime, odnosno nadimak koji koristi kao ime svog FB profila. Dobitnik će biti objavljen najkasnije do 8. prosinca 2020. do kraja dana. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, svi sudionici se slažu s ovim načinom obavijesti o pobjedi u nagradnom natječaju. Dobitnici moraju unutar 24h od objave dobitnika svoje pune podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona) dostaviti putem privatne poruke na Azur Tours-ovoj Facebook stranici. Pritužba na uvrštavanje u popis dobitnika na osnovi ovih pravila nije moguća.

10. Kako preuzeti nagradu

Dobitnik će nagradu preuzeti osobno putem e-mail adrese koju je naveo u privatnoj poruci preko Azur Tours-ove Facebook stranice nakon što je bio naveden kao pobjednik nagradnog natječaja.

11. Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja i pravila nagradnog natječaja oglašavaju se od 1. prosinca 2020. na Azur Tours-ovoj web stranici PRAVILA.

12. Zaštita osobnih podataka

Sudionici nagradnog natječaja slažu se da Organizator kao upravitelj baze podataka njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju, skuplja, održava i obrađuje u skladu s aktualnim GDPR propisima koji definiraju zaštitu osobnih podataka. Organizator garantira zaštitu osobnih podataka u skladu sa zakonom i Pravilima privatnosti. Organizator prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obavještavanja o nagradnom natječaju. Sudionici u bilo kojem trenu od Organizatora mogu zahtijevati prekid suglasnosti obrade osobnih podataka na način koji je opisan u Pravilima privatnosti. Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator. U primjeru osnovanih pritužbi Organizator se obvezuje da će ih urediti u čim kraćem roku i o tome obavijestiti sudionika, odnosno po potrebi i druge sudionike.

13. Opće odredbe

Kasne i nepotpune prijave neće biti uvažene. Odluka Organizatora natječaja o svim pitanjima vezanima za nagradni natječaj je finalna i vrijedi za sve sudionike. Organizator natječaja zadržava pravo da u svakom trenutku promijeni uvjete nagradnog natječaja, ukoliko to zahtijevaju sadržajni, komercijalni ili tehnički uzroci. Kao uvjet za sudjelovanje, sudionici su suglasni da se Priređivač, te svi službenici, direktori, radnici, predstavnici i zastupnici istih, oslobađaju od svake odgovornosti za štetu te neće odgovarati za štetu nastalu sudionicima uslijed bilo kakve povrede, gubitka ili štete bilo koje vrste nastale osobama ili imovini, kao ni za razočaranje proizašlo u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, iz sudjelovanja u Nagradnom natječaju, nemogućnosti sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili prihvata, posjedovanja, zloporabe ili uporabe bilo koje nagrade. Neće se dodijeliti veći broj nagrada od ovdje navedenog. Za potrebe rješavanja potencijalnih pritužbi odnosno sporova, Organizator i tehnički izvođač podatke čuvaju još 18 mjeseci nakon završetka nagradnog natječaja. Tvrtka Facebook Inc ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovaj natječaj. Tvrtka Facebook Inc ni na koji način nije odgovorna za organizaciju i provođenje natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.