Dramalj

Dramalj je naselje u Hrvatskoj. Dio je grada Crikvenice, proteže se od naselja Crni mol do turističkog naselja Kačjak.